Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi:

Công ty TNHH Du Lịch Thương Mại Tân Đại Địa
Công ty TNHH Du Lịch Thương Mại Tân Đại Địa
32 Phan Phú Tiên, Phường 10, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(028) 3854 7888 - (028) 38548456

Fax:
(028) 3854 7877
Giờ Làm việc
08:00AM - 12:00PM -> 13:00PM - 17:00PM

Thông tin của Bạn: